Kontroludvalget

Kontroludvalget består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 medlemmer udpeges blandt TV-inspektionsbranchens kunder og rådgivere, mens de 2 sidste medlemmer er repræsentanter for de tilsluttede firmaer.

Kontroludvalget består af følgende medlemmer:

Bo Laden 43   Formand
 Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA).
 Bo Laden

 

Ove Kjærgaard 56

 

 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).
Ove Kjærsgaard

 

Inge Faldager DTVK

 

 

Teknologisk Institut (TI).
Inge Faldager

 

Morten Aaby Til Web

 

 

Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA).
Morten Aaby Nielsen

 

Morten Helleskov

 

 

Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe.
Morten Helleskov

 

Vagn Knudsen

 

 

Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe.
Vagn Knudsen

 

Kontroludvalgets funktion

Kontroludvalget overvåger, at de tilsluttede virksomheder udfører arbejde i overensstemmelse med de krav der er formuleret i Tekniske Bestemmelser for DTVK. Kontroludvalget vurderer løbende disse krav og påpeger behov for revision af kravene. Endvidere påpeger kontroludvalget behov inden for det uddannelsesmæssige område for medarbejdere hos de tilsluttede virksomheder m.v.