Om medlemsfirmaer

Kontrolordningens medlemsfirmaer er firmaer der beskæftiger sig med TV-inspektionsarbejde.

Medlemsfirmaers udførelse af TV-inspektionsarbejder sker på baggrund af nøje fastlagt krav som er fastsat af DTVK. Herunder krav til firmaernes organisation, uddannelse, udstyr og egenkontrol. Således at firmaerne udfører TV-inspektion af høj kvalitet, og altid udnytter den sidste teknologiske udvikling.

Firmaer leverer en digital afrapportering, der kan gemmes i kundens datasystem.

Se alle firmaerne

 

Fordele ved at benytte firmaer tilknyttet DTVK

  • Kun uddannede TV-operatører udfører TV-inspektion
  • Certifikater fornyes hvert år
  • Minimumskrav til udstyr
  • Løbende efteruddannelse af TV-operatører mindst hvert 5. år
  • Løbende kontrol af firmaernes TV-produktion
  • Kunden får besked, hvis kontrollen afslører graverende fejl
  • Mulighed for forespørgsel vedrørende kvalitet
  • Mulighed for at klage over dårlig kvalitet
  • Medlemsfirmaer er velorganiserede
  • DTVK er en veletableret kontrolordning.