Markedsføring

Godkendte firmaer er eneberettigede og – på følgesedler – forpligtigede til at anvende kontrolordningens indregistrerede kontrolmærke (LOGO).
I forbindelse med virksomhedens navn skal anføres:

”Tilsluttet Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning”.

(DTVK's Logo kan hentes under medlemsafsnittet)

Enhver omtale i tilbud, brochurer o.lign. af at virksomheden er tilsluttet kontrolordningen, skal også ske med brug af kontrolmærket samt teksten.

"Introduktionspakke" kan rekvireres hos DTVK's sekretariat.