Almindelige betingelser for TV-inspektion

Almindelige betingelser for TV-inspektion revideret 1.1.2008

 

Almindelige betingelser for TV-inspektion, er blevet revideret pr. 1. januar 2008. Ændringen er at finde i firmaets ansvar for mangler ved arbejdet der er 5 år fra afleveringen. 5 års reglen er fortsat gældende ved arbejde for firmaer. Ved arbejde for forbruger (private) er ansvaret fra 1. januar 2008 udvidet til 10. år.

 

Almindelige betingelser for TV-inspektion