Klagemulighed

Klager fra kunder

Enhver kunde kan indgive en klage over forhold, der vedrører kontrolordningen eller tv-inspektionsarbejde foretaget af et DTVK medlemsfirma.

Entrepriseretlige uoverensstemmelser ud over ovennævnte skal behandles efter de sædvanlig gældende entrepriseretlige regler, sædvanligvis AB92.

Kontroludvalget kan beslutte sig for at aflægge et indklaget firma et eller flere ekstraordinære kontrolbesøg.
Klagesager, der ønskes forelagt kontroludvalget, fremsendes til DTVK's sekretariat.

 

Klager fra medlemsfirmaer

Medlemsfirmaer kan henvende sig til DTVK's sekretariat, hvis de ønsker at klage.