Om kontrolordningen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) er en frivillig kontrolordning etableret i 1986.

Ordningen er oprettet for at sikre, at TV-rapporter udarbejdes på en ensartet og dermed troværdig måde.

Kontrolordningens formål er at sikre, at de firmaer, der er tilknyttet DTVK, udfører TV-inspektion af høj kvalitet, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling.

 

DTVK kontrollerer TV-inspektion i form af TV-optagelser af ledningen, hvor TV-operatøren under selve optagel-sen via TV-skærmen løbende analyserer, vurderer og rapporterer de iagttagne forhold i henhold til Fotomanualen.

 

En TV-inspektion af en ledning i form optagelser af billeder, der først bliver analyseret, vurderet og rapporteret efter optagelsen hjemme på kontoret, måske af en helt anden medarbejder, er ikke omfattet af DTVK’s kontrol.

 

For at sikre at kravene overholdes, gennemføres kontrolbesøg og løbende stikprøvekontrol af firmaernes indberetninger over udførte TV-inspektionsarbejder.

Kravene til TV-inspektioner er angivet i Fotomanualen, Almindelige betingelser for TV-inspektion og DTVK’s Tekniske Bestemmelser.

Kontrolordningen administreres af et Kontroludvalg.

Kontrolbesøg udføres af uvildige Tekniske Konsulenter, der refererer til Kontroludvalget.