Publikationer

DTVK har udarbejdet en folder, der kan anvendes af medlemsvirksomhederne til markedsføring af egen virksomhed og DTVK.


Folderen kan rekvireres ved henvendelse til DTVK's sekretariat, eller hentes her:

Hent DTVK folder

 

TV-inspektionsgruppen

TV-inspektionsgruppen har ligeledes udarbejdet en folder, der kan anvendes af medlemsvirksomhederne til markedsføring af egen virksomhed.

Hent TV-inspektionsgruppens folder

Rørtekniksektionen

TV-inspektionsgruppen indgår sammen med NO-DIG-gruppen i Rørtekniksektionen under Dansk Byggeri.

Rørtekniksektionen har udgivet en folder om sin virksomhed som brancheforening for virksomheder indenfor renovering, etablering og inspektion af det danske ledningsnet. Desuden har Rørtekniksektionen udarbejdet en fælles brochure for de 3 kundestyrede kontrolordninger, som sektionens medlemsvirksomheder bør være tilsluttet mindst én af.

Hent Rørtekniksektionens folder

 

Hent brochure om Kundestyrede kontrolordninger