Fotomanual

Manualen indeholder standarddefinitioner og fotomanual for observationer ved tv-inspektion af afløbsledninger.

Fotomanualen anviser, hvordan rapporteringen af en TV-inspektion kan foregå, og hvordan en rapportering af et firma underlagt ”Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning” (DTVK) skal foregå.

Manualen er udarbejdet af en fotomanualgruppe under Afløbskomiteen i DANVA, bestående af kompetente personer fra de respektive parter. Fotomanualen ejes i fællesskab af DANVA og DTVK og distribueres af DANVA.

Fotomanualen kan rekvireres ved henvendelse til DANVA på tlf. 70 21 00 55 eller via DANVA's hjemmeside, ved publikation/vejledning nr. 57.

Brøndmanual
Som tillæg til fotomanualen er udarbejdet en brøndmanual, der indeholder standarddefinitioner og fotomanual for observationer i brønde.

Brøndmanualen kan rekvireres ved henvendelse til DANVA på tlf. 70 21 00 55 eller via DANVA's hjemmeside, ved publikation/vejledning nr. 58.